Supervision af grupper

Når mennesker indgår i fællesskaber vil der altid opstå konflikter i større eller mindre grad. Når vi indgår i et fællesskab med andre mennesker, støder vi på andre handlingsmåder, reaktionsmønstre og arbejdsformer.

Supervision af grupper hjælper ledergrupper eller faggrupper med at blive mere bevidste om hinandens forskelligheder og ligheder. Supervision og gruppeterapi tjener til at mindske konflikter og øge muligheden for samarbejde på trods af forskelligheder.