Coaching

Mange mennesker oplever et behov for coaching i forhold til deres arbejdsliv, privatliv eller koblingen mellem disse. Coachingen har til formål at give medarbejderen eller lederen et bedre kendskab til eget potentiale og udviklingsmål.

 

 

Individuel coaching til ledergruppen

Vi tilbyder individuel coaching; f.eks. til medlemmer af en ledergruppe, som har behov for at få et nyt syn på egne reaktionsmønstre i forhold til sin rolle på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være nyansatte ledere, som har brug for at give bestemte ressourcer ekstra opmærksomhed i opstartsfasen.

Coaching anvendes også som opfølgning på ansættelsessamtalen for at hjælpe lederen eller medarbejderen godt i gang med jobbet.

 

Coaching som konfliktløsning

Coaching kan være en god måde for virksomheden at tackle svære situationer eller konflikter på arbejdspladsen. Gennem coaching hver for sig eller sammen opnår medarbejderen et bedre blik for sig selv og hinanden og de reaktionsmønstre, som spiller ind i de situationer, der fører til konflikt.