Ledertræningskurser

Ledertræningskurserne retter sig mod den leder, som allerede har været igennem diverse tests og som har en vis gennemsigtighed i forhold til sig selv – og som har mod til at flytte sig.

Kurserne er oftest bestillingsopgaver evt. fra samme virksomhed, eller fra ledere i et netværk. Sigtet er at øge lederens indsigt i nuværende reaktionsmønstre, afdække skjulte potentialer og fremtidsrette det mod ny strategi, hvor både leder og virksomhed vækster.

 

Hvad får lederen ud af det?

Lederen vil ud over at blive klogere på sig selv få indsigt i nye progressive reaktionsmønstre.

Hvis temaet har fokus på performance kan kurset evt. laves i samarbejde med Aalborg Teater.