Fagligt ståsted

Den faglige platform tager sit udgangspunkt i eksistentiel psykoterapi, kombineret med viden om sammenhængen mellem krop og psyke og har altid en jungiansk grundtone.

Eksistentiel psykoterapi

Eksistentiel psykoterapi tager udgangspunkt i Livets store spørgsmål, og arbejder med at udforske og undersøge Klientens følelser, holdninger og værdier og sætte evt fastlåste og uhensigtsmæssige mønstre i nyt lys så meningen med Livet kan få en anden platform.
Vi arbejder aktivt med at forsøge at begribe det unikke, det særlige ved en person og dennes livssituation. Det er denne specifikke ”menneskelige” oplevelse af livssituationen og ikke den ”objektive” situation i sig selv, der er det centrale.
Selv den mest fastlåste og umulige situation kan altid foldes ud og åbnes for nye mere meningsfulde tolkninger.

 

Sammenhæng mellem krop og psyke

Sammenhængen mellem krop og psyke understøtter undersøgelsesmulighederne af en klients følelser og holdninger. Udgangspunktet er her bla. BodyNamics Karakterstrukturmodel, som synliggør hvordan en persons historie, opvækst og tilknytningsmønstre viser sine veje i kroppens tilstande og udformninger.
Dermed tilføjes mulighederne af at lade kroppen”tale”, som supplement til hukommelsen.

 

“Det ubevidste”

Den jungiansk inspirerede interesse tager sit udgangspunkt i det ubevidste. I kombination mellem det levede her-og-nu-liv og f.eks. nattens mange signaler via drømme kan man få et væsentligt input til netop vores forståelse for her-og-nu-livet. Ligesom de arketypiske symboltolkninger kan gøre os klogere på det, som ikke umiddelbart kan forstås og begribes.